Jak lovíme

Naše práce má 3 ZÁKLADNÍ PILÍŘE ÚSPĚCHU.
Každá pozice je pro nás unikátním projektem, který vyžaduje adekvátní péči.

V režimu executive search pro Vás exkluzivně pracují vybraní členové smečky a pomáhají Vám na zakázku vyřešit Vaši náborovou potřebu.

Před převzetím zakázky vždy nejprve provádíme bezplatnou konzultaci a analýzu s navazujícím návrhem řešení. Spolu s klientem následně designujeme proces výběrového řízení a připravujeme harmonogram prací i SLA’s.

Jakmile začne lov, plníme postupně aktivity všech pilířů, abychom dosáhli vytyčeného cíle.

Servis je pro nás na prvním místě a od něj se také odvíjí naše odměna. Násobky platu kandidáta pro nás nehrají roli. Nepracujeme za success fee, ale za service fee. Celková odměna je stanovena dopředu a má přímou úměru k doručenému servisu.

I.
Stopování(Search)

Pravidelný reporting aktivit

Analýza a definice klíčových parametrů pozice

Osobní setkávání s cílovým talent poolem

Propagace firmy našim jménem

Prezentace získaných dat a jejich výstup

Vlk je skvělý stopař i v nepropustném terénu a obtížných podmínkách. Zná trasy, zkratky, skrýše i slepé uličky.

Zkušený profesionál nemusí chodit daleko – roky v terénu jsou roky vlčí, svůj cíl často již dobře zná.

II.
Vedení(Candidate/Offer management)

Design výběrového řízení

Osobní účast na jednání

Facilitace náborového řízení

Osobní prezentace pracovní nabídky

Vlk je průvodcem svým chráněncům. Dokáže předpovídat nástrahy, vycítit nebezpečí a obejít všechny pasti.

Na křižovatce Vám pomůže se správným rozhodnutím.

III.
Péče(Aftercare)

Organizace eventu s Vámi a Vaším novým kolegou

Možnost průběžného předávaní zpětné vazby

Garance úspěšné adaptace

Vlk chrání své spojence a dohlíží na jejich další kroky. Je nablízku, když je potřeba, připraven naslouchat a aktivně pomoci.

Kontakt

Chcete nás poznat zblízka v našem přirozeném prostředí? Zanechte svoji stopu.

+420 720 996 733 info@wolfhunt.cz